Tư vấn bao lực gia đình + / DV相談プラス

Tư vấn bao lực gia đình +
 • TEL・MAIL・CHAT  24Hours

 • TEL 0120-279-889. 24hours
 • MAIL 24hours
 • CHAT OPEN12:00-22:00
  QR Code
 • TEL 0120-279-889. 24hours
 • MAIL 24hours
 • CHAT OPEN12:00-22:00
 • Facebool
 • twitter

Bạn có đang một mình chịu đựng Bạo lực trong gia đình không?

Do việc gia tăng lây nhiễm virus corona chủng mới, nên chúng tôi nhìn nhận là tình trạng bị bạo lực gia đình cũng tăng lên và nghiêm trọng hơn. Để người bị bạo lực gia đình có thể yên tâm tư vấn, chúng tôi có tư vấn bằng tin nhắn qua trang web riêng, hoặc gửi email, ngoài ra còn có hỗ trợ đi cùng đến các nơi tư vấn, hỗ trợ nơi ở tạm thời. Chúng tôi có có thể tư vấn bằng Tiếng Việt.