Tư vấn bao lực gia đình + / DV相談プラス

Tư vấn bao lực gia đình +
 • TEL・MAIL・CHAT  24Hours

 • TEL 0120-279-889. 24hours
 • MAIL 24hours
 • CHAT OPEN12:00-22:00
  QR Code
 • TEL 0120-279-889. 24hours
 • MAIL 24hours
 • CHAT OPEN12:00-22:00
 • Facebool
 • twitter

Bạn có đang 1 mình đối diện với vấn đề bạo lực gia đình không ?

Do vấn đề lây lan nhiễm virus corona chủng mới, nên mối lo ngại về bạo lực gia đình sẽ tăng lên và trở nên nghiêm trọng hơn. Để các nạn nhân của bạo lực gia đình có thể yên tâm tham khảo ý kiến, chúng tôi sẽ tư vấn qua mạng xã hội, đồng hành hỗ trợ và cung cấp hỗ trợ nơi ở tạm thời. Chúng tôi có thể tư vấn tiếng Việt.