สายด่วนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พลัส / DV相談プラス

สายด่วนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พลัส
 • TEL・MAIL・CHAT  24Hours

 • TEL 0120-279-889. 24hours
 • MAIL 24hours
 • CHAT OPEN12:00-22:00
  QR Code
 • TEL 0120-279-889. 24hours
 • MAIL 24hours
 • CHAT OPEN12:00-22:00
 • Facebool
 • twitter

คุณแบกรับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่เพียงลำพังรึเปล่า ?

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นที่กังวลกันว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัว(ดีวี) จะเพิ่มและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาดีวีสามารถปรึกษาได้อย่างวางใจ เราให้บริการด้านคำปรึกษา ให้บริการล่าม รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการจัดหาที่พักโดยผ่านทาง SNS คุณสามารถปรึกษาเป็นภาษาไทยได้