DV Hotline + / DV相談プラス

Domestic Violence
Hotline Plus
 • TEL・MAIL・CHAT  24Hours

 • TEL 0120-279-889. 24hours
 • MAIL 24hours
 • CHAT OPEN12:00-22:00
  QR Code
 • TEL 0120-279-889. 24hours
 • MAIL 24hours
 • CHAT OPEN12:00-22:00
 • Facebool
 • twitter

Hinaharap mo bang mag isa ang
problema sa DV?

Dahil paglaganap ng corona virus ay tumataas ang bilang ng mga biktima ng Domestic Violence(DV) at ikinababahala ang paglala nito.Para sa mga kaligtasan ng biktima ng DV ay maaaring kumunsulta sa pamamagitan ng SNS ,pati na rin ang pagsuporta sa pamamagitan ng serbisyo sa pagsasalin ng wika(interpretation services) at pagbibigay ng shelter .Maaari po kumunsulta sa wikang Tagalog.